Súbory na stiahnutie:

Technické parametre

  • Kód: PB-I2
  • ROZMER: 3,2m (v) x 7,0m (š) x 8,5m (d)
  • VEK: 3 - 12 r.
  • MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,70m
  • NÁRAZOVÁ ZÓNA: 10,0m x 11,5m
  • DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.: pryžová podlaha