Súbory na stiahnutie:

Technické parametre

  • Kód: PS401
  • ROZMER: 1,38m (v) x 0,85m (š) x 1,45m (d)
  • Pokiaľ je prvok v detskom ihrisku:
  • NÁRAZOVÁ ZÓNA: 4,45m x 3,85m
  • DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.: tráva, ornica